Låneregler for klubbens kajakker og materiel

 • Klubbens materiel er anskaffet til klubbens medlemmer.
 • Inden du tager af sted, må du sikre dig at kajakken ikke er reserveret. Rokort.dk vil automatisk blokere for, at du kan benytte en kajak, der er reserveret.
 • Du skal sikre dig, at kajakken er i orden, samt at sikkerhedsudstyret er intakt: Turkajak: Fastgjort øse, redningsvest og dækken. Havkajak: Fastgjort øse eller pumpe - hvis du ror alene: derudover redningsvest og dækken.
 • Skriv dig ud på Rokort.dk.
 • Afslut turen på Rokort.dk.
 • Rengør kajak og udstyr efter brug - også selvom det er din egen, da eventuel sand og tang ellers vil svine kajakken nedenunder til. NB: De delbare pagajer skal deles og skylles indeni.
 • Kajak og udstyr lægges tilbage på rette plads.
 • Klubbens kajakker er forbeholdt klubbens egne aktiviteter, og reservation kan først foregå EFTER du er tilmeldt turen på Rokort.dk. Det vil sige, at alle kajakker skal være til rådighed til de af klubben arrangerede ture. Er der kajakker til overs efter tilmeldingsfristen, er du velkommen til at reserverere og drage andetsteds hen med en af de resterende kajakker. I tilfælde af udskudt tilmeldingsfrist, er reservation dog mulig for alle allerede efter den første frist.
 • Ønsker du at reservere en kajak, opretter du en reservation i Rokort.dk. Der kan ikke reserveres kajakker til almindelige klubaftener og småture; der er det først til mølle. Der kan kun reserveres i forb. med stævner, arrangementer eller længere ture, dvs. dagsture eller ture med overnatning. Reservation til de af klubben arrangerede ture foregår på Rokort.dk
 • Det er tilladt at låne en kajak til en tur med et ikke-medlem. Turen skal starte og slutte i Troense og må kun være for en enkelt dag. Det er således tilladt f.eks. at give sin ven en prøvetur eller tage et familiemedlem med på en madpakketur. Gæsten skrives ind i Rokort med navn, men som gæst. (OBS på, at her dækker kun din egen forsikring).
 • Hvis du registrerer en defekt på kajak eller udstyr, har du pligt til at skrive det i Rokort.dk og sætte "defekt skilt" på og evt. kontakte formanden for hus- og materieludvalget.
 • Er du i tvivl så kontakt en fra bestyrelsen.

Pas godt på kajakken

 • Pas godt på kajakkerne, de er kun få millimeter tykke og derfor meget skrøbelige.
 • Læg aldrig en kajak fra dig, før du har undersøgt om underlaget er glat og uden sten.
 • Sæt dig aldrig i en glas- eller kulfiberkajak hverken på land eller på broen.
 • Når du går ind på en strand, skal du sørge for at få lagt kajakken godt op på land. Bølger fra motorbåde og færger vil ofte slå længere op på stranden, end man tror.
 • Roret skal være frit, når du lægger kajakken fra dig.
 • Gå så vidt muligt i land på en lækyst. Bølgerne slår let kajakken ind på kysten, og det kan være svært at komme ud igen.
 • Pagajen må ikke bruges som stage eller stok i sand eller havbund. Løft i stedet dig selv og kajakken fri ved at sætte begge hænder på havbunden og stem fra.

Opdateret 23.6.2015