Hus- og materieludvalgets opgaver

Arbejdsgrundlag for Hus og materieludvalget

 

Det er udvalget overordnede formål at sørge for, at klubbens hus og materiel er i en stand, så klubbens medlemmer kan udøve kajaksporten i overensstemmelse med klubbens målsætning.

 

 

Delmål:

 • Ansvarlig for bygninger i klubbens regi.
 • Ansvarlig for materiel i klubbens regi.
 • Ansvarlig for udenoms arealerne.
 • Orientere bestyrelsen om mangler og behov.

 

Handleplan:

 • Udvalget besættes i forbindelse med standerstrygning.
 • Udpege udvalgsmedlem til bestyrelsen i ulige år.
 • Hvert år udpege et udvalgsmedlem til næstformand, som skal deltage i bestyrelsesmøder, når formanden er forhindret.
 • Stå for indkøb af nyt materiale i samråd med bestyrelsen.
 • Løbende vedligeholdelse af hus, materiel og arealer.
 • Trailerne skal altid være i forsvarlig stand.
 • Placering af kajakker i opbevaringshusene med nummerering etc.
 •   Årligt møde i udvalget med fastlæggelse af og uddelegering af arbejdsopgaver. Hvem gør hvad?
 • Forårsklargøring af hus og materiel. (Dato annonceres på Rokort med beskrivelse af gøremål: F.eks. oprydning i hus, rengøring af ydreområder, klargøring af kajakker, pagajer, veste og dækner etc.)
 • Efterårsrengøring - fællesarrangement som forårsklargøring.
 • Opdatering af materialeliste mindst en gang årlig.
 • Evaluering en gang årlig.
 • Budget for kommende år til bestyrelsen senest i nov.
 • Udvalget bidrager med information og indlæg til Vandposten.
 • Formanden for udvalget laver skriftlig beretning til generalforsamlingen.
 • Årligt reviderer arbejdsgrundlag.