Ambassadør for førstehjælp i Troense Kajakklub

15. marts 2019 19:03 , af Lone Hansen

Dansk Kano & Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport har udpeget Svendborg Kajakklub, Troense Kajakklub og Svendborg Roklub til i et samarbejde at være værtsklubber for et førstehjælpskursus sponsoreret af Trygfonden.

Har du lyst til at være Ambassadør for førstehjælp i Troense Kajakklub kan du være en af de 6 der får tilbudt et gratis førstehjælpskursus.

Tilmelding via ROKORT. Her kan du byde ind på en af de 6 pladser som vores klub har til rådighed.

Det er bestyrelsen som endeligt afgør hvem der tildeles de 6 pladser. Da pladserne er begrænsede, forbeholder bestyrelsen sig til at prioritere de deltagere, der er aktive på klubaftner, klubture og aktiviteter generelt.

Førstehjælpskurset afvikles i Svendborg Kajakklub søndag den 12 maj kl. 08:00-16:00.

Forventning til deltagerne efter kurset

Deltagerne fra førstehjælpskurset bliver deres klubbers ambassadører indenfor området.

 

Klubbernes bestyrelser forventer, at de udvalgte deltagere til førstehjælpskurset

 

- på et af klubbens efterfølgende klubaftner giver en orientering (10 minutter) med de væsentligste pointer fra kurset

- udarbejder en orienteringsskrivelse til klubbens hjemmeside, så øvrige medlemmer i klubberne informeres om, hvem de kan henvende sig til med spørgsmål indenfor førstehjælpsområdet

Med venlig kajakhilsen

Karin Bakke Jensen og Lone Dorthe Hansen

Yderligere info se vedhæftede dokument.