Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 19. marts kl. 19

30. januar 2019 13:10 , af Jens Mogensen

 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
  6. Godkendelse af udvalgsudpegede bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisorer.
  8. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden offentliggøres via hjemmesiden, maillisten og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sted: Bådelaugets Klubhus, Landingen 4.

 

Bemærk endvidere, at der er nye referater for møde i instruktionsudvalget og møde i bestyrelsen. Referaterne finder du i medlemsmenuen under møder.