NYHEDSBREV - VANDPOSTEN

21. oktober 2018 14:02 , af Jens Mogensen

Efter standerstrygningen er der ikke længere klubaften om tirsdagen, og Ungeholdet er ligeledes stoppet om mandagen. Vinteraktiviteter begynder nu med yoga om mandagen, motionscenter om onsdagen,

teknik- og leg samt svømmetid om lørdagen. Se opslaget om vinter aktiviteter på hjemmesiden.

 

Vi har særlige regler for vinterroning, der er gældende i den periode, hvor vandtemperaturen er under 8 grader. Her er det den officielle måling i Smørmosen, der er vores ledetråd.

Der opfordres kraftigt til at gennemføre entringsøvelse før vinterroning. Vi tilbyder tilsyn/hjælp med entringerne i koldt vand og undervisning/oplysning i hypotermi i november/december.

(se de fulde vinterroningsregler i medlemsmenuen under Hvem-Hvad-Hvor –”Sikkerhedsregler for voksne”)

 

Vi har i denne sæson sæson samlet roet 43.407 km, sidste år var tallet 41.848 km. Vi håber, at vi kan få kajakstatistikken på den nye hjemmeside inden længe 

Hæderstegn og andre udmærkelser

I forbindelse med standerstrygning uddeltes traditionen tro hæderstegn og andre udmærkelser.

Sølvplade

Troense Kajakklub hædrer ved standerstrygningen den kvindelige og mandlige roer som gennem sæsonen har roet flest km.

Dette markeres ved, at deres navne indgraveres på en lille sølvplade, der påsættes pagajbladet, som hænger i klubhuset.

 • Dorte Kjær 2.560 km.
 • Ole Larsen 2.718 km.

Pagajblad

Ved årets standerstrygning overraktes et mini pagajblad - et emblem/nål - til medlemmer, der samlet har roet følgende km:

Bronze: 1.000 km

 • Iben Vorgaard
 • Frederik Lassen
 • Anders Holm
 • Dorte Kjær (2017)
 • Lars Toghøj
 • Brian Henningsen
 • Michael Langdill

Sølv: 5.000 km

 • Dorte Kjær
 • Lars Bo Oppenheuser

Guld: 10.000 km

 • Lilian Nielsen

20.000 km. og 40.000 km. jubilarer

Vi har i 2018 medlemmer der har rundet de 20.000 km og en enkelt 40.000, dem vil vi gerne hædre med en pagaj. Pagajen er en grønlandsåre i miniatureformat udført af dammarks mesteren Andreas Holm.

20.000 km.

 • Leif Juhl
 • Jan Svensson

40.000 km.

 • Ole Larsen

Årets medlem

Hvert år inden standerstrygningen udpeger bestyrelsen et medlem, som i årets løb har gjort sig positivt bemærket. Navnet afsløres til standerstrygningen og markeres med en kort omtale med begrundelse

for valget. Udover selve æren modtager årets medlem en gave.

 

Bestyrelsen har udnævnt Marianne Berthing til årets medlem. Bestyrelsen har et princip om, at ingen fra bestyrelsen kan udnævnes til årets medlem, selv om de har gjort et nok så stort arbejde for klubben,

men nu er Marianne udtrådt af bestyrelsen.

 

Marianne har både i sin 8- årige formandstid, men også efterfølgende vist initiativ til glæde for klubbens medlemmer, været igangsætter af nye tiltag og bidraget med en betydelig indsats.

Marianne, du prioriterer de sociale aktiviteter meget højt, og er nok den der kommer til de fleste klubaftener om tirsdagen. Du deltager på alle de ture du har mulighed for. Du er også fortsat aktiv i tur-

og aktivitetsudvalget, hvor du i år sammen med andre har haft ansvaret for Kristi himmelfartsturen, Historisk kajaktur og Åturen.  Du er god til arrangere.  Logistikken i forbindelse med ture, aktiviteter

og møder har du også styr på. Få som du, kan rent logistisk flytte en gruppe mennesker og biler fra punkt A til punkt B fx Å-turene.

 

Når vi på ture ser Marianne finde sin madpakke frem, er den med flere smarte bokse med køleelement, skærebræt, kniv og gaffel – så kan vi andre godt blive lidt misundelige. Dit kendskab til klubben

og til det at ro kajak er stort, og deler beredvilligt din viden med andre. 

 

Du promoverer klubben udadtil og indadtil og på sociale medier. Klubben har ry for at være en meget social klub, og det budskab har du på fornemmeste vis fået formidlet ud på de sociale medier,

så vi får nye medlemmer, der bevidst vælger klubben til på dette grundlag.  Vi kan vist godt alle se at du har gjort et rigtig stort arbejde på formandsposten, både det organisatoriske og i forbindelse med

Rokort og ikke mindst den gamle hjemmeside, som altid var helt opdateret. Du udviser altid energi og gejst med det du beskæftiger dig med.  Du er god til at fotografere, lave layout og skrive – det håber

vi også, at vi kan drage nytte af fremover. 

 

I tilknytning til de aktiviteter vi har omkring kajak – har du været og er forgangs ”mand” for Ka´strik, Ka´hike, Ka´bike og Ka´rejs. Det er små undergrupper i kajakklubben, som også nyder godt af din

lyst til at arrangere og planlægge.

 

Tillykke Marianne!

Marianne fik to håndlavede glas fra Glasmagerne på Tåsinge.

 

Bassinvagter

Vi ser meget gerne at der er flere der melder sig som bassinvagter til Teknik- og leg tiden i svømmehallen. Der arrangeres fortræning til bassinprøven i svømmehallen. Det er ikke endeligt planlagt,

men måske 27.10 og 3.11. Derudover vil der være et mindre førstehjælpskursus – med bl.a. instruktion i hjerte – lunge redning. Kurset foregår på brandskolen. For at leve op til vores forpligtigelser

overfor de andre klubber, skal vi stille med bassinvagter 8 lørdage. Der skulle gerne være 2 bassinvagter pr. gang.

Så hvis du har en bassinprøve, eller du har mod på at prøve om du kan tage én, så send en mail til John Bondebjerg jb.bondebjerg@gmail.com Du forpligter dig ikke udover dine evner og ikke til

mere end du kan overkomme - og jo flere vi er des færre vagter er der til den enkelte. 

 

”Kajak for kræftramte” se TV2 – God morgen Danmark – den 24.10 kl. ca. 8.10

Der kommer en udsendelse i TV2 i ”God morgen Danmark” om Kajak for kræftramte.  TV2 kommer til Troense og filmer og interviewer Annie og nogle af dem der igennem årene har været med på Annies

hold for kræft ramte. Det sker i ”Knæk cancer Ugen” den 24.10. Udsendelsen forventes at komme omkring kl. 8.10. ”Stay tuned”

 

”Cool Water Boot Camp”

Dansk Kano & Kajakforbund udbyder ”Cool Water Boot Camp” den 18. november. Der er en deltagerbetaling på kr. 495. Danmark er omgivet af koldt vand, som kun 3 mdr. om året er over 15 grader.
Koldt vand udgør den største fare ved kajakroning og antallet af kajakroere, som nyder at ro kajak året rundt, er stigende. Ved du, hvordan du skal håndtere det kolde vand mht. din og andres sikkerhed.

 

Referater:

Referater finder du i medlemsmenu under møder – der er dels bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og eksterne møder. Der er nye møder fra bestyrelsen, hus- og materieludvalg, møde med andre kajakklubber

og snart også fra instruktionsudvalg.

 

Kommende aktiviteter

1. december Lysfest (Svendborg Kajakklub)

8. december Julefrokost