Aktiviteter Sommer


Klubaften hver tirsdag aften
På klubaftenerne vil der være 3 tilbud med afgang på forskellige tidspunkter.

Supertirsdage
Den sidste tirsdag i hver måned (som regel) arrangerer klubben et eller andet...


Arbejdsonsdage
Første onsdag i måneden kl. 17:30 er det reparations- og vedligeholdelsestid, dog ikke i juli måned


(OBS på, at du skal have vinterrotilladelse, hvis vandtemperaturen er under 8o !)