Kontakt

 

 Formand

 Jens Anton Mogensen

 91 15 75 23 eller mail

 

 

 

 

 Voksenhold og
 admin. af nøgler til klubhus

 Kontaktperson:

 Jens Anton Mogensen

 91 15 75 23 eller mail

 

 

 

 Ungehold

 Kontakperson:

 Andreas Holm

 60 15 70 51 eller mail

 

 

 

 Hus- og materiel

 Kontaktperson:

Bjarke Romby Nielsen

mail

 

 

 

 

 Økonomi

 Kasserer Henrik Mogensen

 40 44 87 45 eller mail

 

 

 

 

 

 Bank

  Fynske Bank 162x56

  Konto: 0815 0001224484

 

 

 

 

 Instruktører havkajak

 Kontaktperson:

 Lau Finn Pedersen

 31 13 83 83 eller mail