Kontakt

 

 Formand

 Jens Anton Mogensen

 91 15 75 23 eller mail

 

 

 

 

 Voksenhold og
 admin. af nøgler til klubhus

 Kontaktperson:

 Jens Anton Mogensen

 91 15 75 23 eller mail

 

 

 

 Ungehold

 Kontakperson:

 Andreas Holm

 60 15 70 51 eller mail

 

 

 

 Hus- og materiel

 Kontaktperson:

Jakob Westergaard-Nielsen

mail

 

 

 

 

 Økonomi

 Kasserer Pernille Mahnfeldt

 22 85 60 94 eller mail

 

 

 

 

 

 Bank

  Fynske Bank 162x56

  Konto: 0815 0001224484

 

 

 

 

 Instruktører havkajak

 Kontaktperson:

 Jens Anton Mogensen

 91 15 75 23 eller mail