Saxenborg

Saxenborg

Foto: Marianne Berthing 8. juni 2010

Saxenborg var tilbage i vikingetiden oprindelig en ø, som var adskilt fra Tåsinge ved en gravet rende. Navnet er af nyere dato og kan henføres til, at tangen ligner en lukket saks. Stedet hed tidligere Wolden eller Odden, senere Knolderne.

I Noret (bugten mellem Horseskoven og Saxenborg) kunne man efter sigende få det fineste ferskvand. Måske har den stærke strøm på stedet givet adgang til undersøiske kilder. Historien er bestyrket af, at der groede køkkenurter i strandkanten på Iholm.

Kajakinfo: Saxenborg er privat område, men godt at gå i land på den yderste spids, hvorfra der en formidabel udsigt over sundet.