Kontingentsatser

 

  2017 
 Under 18 år*:  725 kr.
 Mellem 18 - 25 år: 825 kr.
 Over 25 år:    1.200 kr.
 Familiekontingent**:  2.400 kr.
 Grunduddannelse: (+ årskontingent) 2.400 kr.
 Optagelse af nye medlemmer med IPP2, EPP2 eller tilsvarende***:    1.550 kr.
 Passivt medlemskab:

150 kr.

 

ndbetales på Konto: 0815 0001224484 - Husk at skrive navn eller medlemsnummer.

 * Det er muligt at søge støtte til kontingent og udstyr. Formanden for børne-/ungeudvalget vil være behjælpelig med at søge midler gennem projektet Idræt for ALLE børn. Klik og læs mere. 

Alternativt kan betyrelsen efter indstilling fra formanden for børne-/ungeudvalget give kontingenttilskud på max. 250 kr. til børn/unge, for hvem tilskuddet vil være nødvendigt for at kunne dyrke kajaksport.

** Familiekontingent dækker familiens hjemmeboende børn under 21 år.

*** Beløbet dækker kontingentet plus 350 kr. til et intro-forløb.

Kontingentet er helårligt og betales senest 1. marts.

Ved optagelse efter 1.august opkræves ½ kontingent + de 350 kr. til et intro-forløb.

Læs her, hvad kontingentet dækker

Optagelse efter 1. august

Optages et medlem den 1. august eller senere, betales halvt medlemskontingent.

Passivt medlemskab

Alle kan optages som passiv medlem. Et medlemskab støtter klubben økonomisk og giver ret til deltagelse i klubbens festarrangementer. Standerhejsning, standerstrygning, grillaftner og lign.

Hjemmeside og mailliste

Som medlem kan du få adgang til medlemsdelen af hjemmesiden, som foruden alverdens nyttig information også rummer et medlemsforum, hvor du kan melde dig til eller selv arrangere ture, avertere kajakker eller udstyr til køb eller salg og meget mere. Når du er registreret vil du også modtage mails med vigtige beskeder og påmindelser om arrangementer.

Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan i flg. vedtægterne ske løbende med virkning fra 1. marts. Får du ikke betalt kontingent inden 1. marts, er du automatisk udmeldt. Ved du, at du ikke vil være medlem længere, vil kassereren sætte pris på en mail.

Genindmeldelse

Op til 5 år kan ancienniteten bevares. Eller med andre ord, hvis genindmeldelse sker inden for 5 år, så tæller vi de "gamle" kilometer med. Passive figurerer fortsat i statistikken, således at alle kilometer tæller med, hvis aktivt medlemsskab genoptages. Ved genindmeldelse med mere end 5 års pause, vil du højst sandsynligt blive bedt om at gennemgå introduktionen igen (i 2017-priser: 350 kr. udover kontingentet).