Kontingentsatser

 

    2024
Mellem 10 - 18 år*:    kr. 500,-
Mellem 18 - 25 år:   kr. 600.-
Over 25 år:   kr. 1.000,-
Familiekontingent**:    kr. 2.000,-
Forårs grunduddannelse: (+ årskontingent og depositum for nøgle)  

kr. 2.000,-

August grunduddannelse: (+1/2 årskontingent + depositum for nøgle)

 

kr. 1.500,-

Optagelse af nye medlemmer med IPP2, EPP2 eller tilsvarende***:      kr. 1.100
Passivt medlemskab:

 

kr. 150,-

 

 * Det er muligt at søge støtte til kontingent og udstyr. Formanden for ungeudvalget vil være behjælpelig med at søge midler gennem projektet Idræt for ALLE børn. Klik og læs mere. 

Alternativt kan betyrelsen efter indstilling fra formanden for ungeudvalget give kontingenttilskud på max. kr. 250,- til unge, for hvem tilskuddet vil være nødvendigt for at kunne dyrke kajaksport.

**Familiekontingentet er for 2024 ændret, så det er afhængig af antallet af voksne: 2 voksne = 2000 kr. og 1 voksen = 1000 kr. D.v.s. at børn / unge er gratis i familiekontingentet. Der er ikke længere krav om at børn / unge er hjemmeboende.

*** Beløbet dækker kontingentet - intro og kr. 100,- i nøgle depositum.

Kontingentet er helårligt og betales senest 1. marts.

Læs her, hvad kontingentet dækker

Optagelse efter 1. august

Optages et medlem den 1. august eller senere, betales et halvt medlemskontingent - intro samt kr. 100,- i nøgledepositum.

Passivt medlemskab

Alle kan optages som passiv medlem. Et medlemskab støtter klubben økonomisk og giver ret til deltagelse i klubbens festarrangementer. Standerhejsning, standerstrygning, grillaftner og lign.

Hjemmeside og mailliste

Som medlem kan du få adgang til medlemsdelen af hjemmesiden, som foruden alverdens nyttig information også rummer et medlemsforum, hvor du kan melde dig til eller selv arrangere ture, avertere kajakker eller udstyr til køb eller salg og meget mere. Når du er registreret vil du også modtage mails med vigtige beskeder og påmindelser om arrangementer.

Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan i flg. vedtægterne ske løbende med virkning fra 1. marts. Får du ikke betalt kontingent inden 1. marts, er du automatisk udmeldt. Ved du, at du ikke vil være medlem længere, vil kassereren sætte pris på en mail.

Genindmeldelse

Op til 5 år kan ancienniteten bevares. Eller med andre ord, hvis genindmeldelse sker inden for 5 år, så tæller vi de "gamle" kilometer med. Passive figurerer fortsat i statistikken, således at alle kilometer tæller med, hvis aktivt medlemsskab genoptages. Ved genindmeldelse med mere end 5 års pause, vil du højst sandsynligt blive bedt om at gennemgå introduktionen igen (i 2023-priser:  kr. 100 i nøgledepositum - udover kontingentet).