Udlejning af Kajakker, udstyr og faciliteter

 

Klubbens kajakker, udstyr og faciliteter kan i mindre omfang udlejes til forskellige målgrupper. F.eks. til medlemmer af andre kajakklubber, firmaer, foreninger og skoler.

 

Medlemmer af andre kajakklubber

Medlemmer af andre klubber kan leje kajakker og udstyr samt benytte faciliteterne på havnen for 100 kr. pr. døgn.

 

Private personer

Klubbens kajakker udlejes ikke til private. Her henvises til nærmeste udlejningsfirma.

 

Kommercielle formål

Klubbens kajakker, udstyr og faciliteter udlejes ikke og kan ikke benyttes til kommercielle formål.

 

Firmaer, foreninger og skoler

Ved udlejning til firmaer, foreninger og skoler kræves der af sikkerhedshensyn deltagelse af mindst en af klubbens instruktører.

Pr. kajak: 100 kr. i timen eller 500 kr. for en hel dag - max. 8 timer.

Kontakt formanden .

Hejrehuset