Børn- og ungeudvalgets opgaver

Arbejdsgrundlag for Børn- og ungeudvalget

Det overordnede formål er at varetage børne- og ungdomsroningen, så klubbens børn og unge får gode oplevelser og opnår færdighed og sikkerhed i at ro kajak

Delmål:

 • Rekruttere instruktører og sørge for indstilling til uddannelse.
 • Deltage i og stå for tilmelding osv. til stævner/roarrangementer for børn og unge.
 • Styrke sammenholdet på børne- og ungdomsholdene.
 • Stimulere og træne de roere, som ønsker mere træning med henblik på konkurrenceroning.

Handleplan:

 • Udvalget besættes i forbindelse med standerstrygning.
 • Udpege udvalgsmedlem til bestyrelsen i lige år.
 • Hvert år udpege et udvalgsmedlem til næstformand, som skal deltage i bestyrelsesmøder, når formanden er forhindret.
 • Formanden for udvalget laver skriftlig beretning til generalforsamlingen.
 • Budget for kommende år til bestyrelsen senest i november.
 • Evaluering en gang årligt.
 • Årligt revidere arbejdsgrundlag.
 • Indhente børneattester.

Det er instruktørernes opgave at

 • planlægge sæsonen med indhold og aktiviteter
 • tilrettelægge hold i forhold til antal instruktører og materiel.
 • tilrettelægge holdsammensætning.
 • ro med på holdene.
 • stå for introduktionen af nye børn og unge i svømmehallen inden sæsonstart (svømmeprøve og kajakentring).
 • opfordre børn og unge til at tilmelde sig og deltage i relevante konkurrencer og aktiviteter uden for klubben.
 • sørge for, at der er egnede kajakker til børne- og ungdomsroning.

Tidsplan:

 • Løbende ajourføre venteliste og optage nye børn på såvel venteliste som rohold - hvis der sker frafald i starten af sæsonen.
 • Børne- og ungdomsroning mindst 1 x ugentlig i sæsonen (maj - okt.).