Instruktionsudvalgets opgaver

Arbejdsgrundlag for instruktionsudvalget

 

Tur- og Havkajak

Det overordnede formål er at arbejde for at nye medlemmer får gode oplevelser, opnår sikkerhed og tryghed på vandet og bliver aktive klubmedlemmer.

 

Delmål:

 • få nye medlemmer til klubben
 • give nye klubmedlemmer viden og tekniske færdigheder, så de kan færdes sikkert og trygt på vandet, behandle klubbens udstyr forsvarligt og blive aktive klubmedlemmer.
 • lave roaftaler med klubbens medlemmer (nye og gamle).
 • vedligeholde og opdatere ”gamle” klubmedlemmers roteknik.
 • sørge for at klubben har instruktører.

 

Handleplan:

 • tage imod tilmeldinger og udvælge deltagere til begynderkursus i samarbejde med formand.
 • planlægge og afvikle instruktionskursus for nye medlemmer. (kursusindhold se bilag 1.)
 • optage enkeltpersoner til instruktion efter aftale.
 • afholde min. 1 instruktionsaften for ”gamle” medlemmer ud fra medlemmernes ønsker og udvalgets ideer.
 • afholde min. 1 træningsaften for instruktører.
 • afholde instruktion for turkajakroere, der gerne vil ro havkajak og omvendt. (Se sikkerhedsregler).
 • tjekke behov for nye instruktører og tilbyde kurser i instruktion.
 • samarbejde med andre udvalg
 • koordinere med tur- og aktivitetsudvalget
 • koordinere med børne- og ungeudvalget

         

Tidsplan:

- løbende optage interesserede på venteliste.

- kursus i maj - juni.

- udvalget besættes i forbindelse med standerstrygning.

- indstille udvalgsmedlem til bestyrelsen i ulige år.

- hvert år udpege et udvalgsmedlem til næstformand der deltager i bestyrelsesmøder, når formanden er forhindret.

- Udarbejde budget for kommende år senest i november.

 

Evaluering:

- opsamle erfaringer fra kursusforløb.

- udarbejde udvalgets beretning til generalforsamling.

- Årligt reviderer arbejdsgrundlag.

 

Instruktøruddannelse

Instruktionsudvalget sørger for at klubben har instruktører. Derfor afsættes der hvert år i budgettet et beløb til uddannelse af instruktører.

 

For at komme i betragtning som kursusdeltager, skal den enkelte interesserede rette henvendelse til formanden for instruktions-udvalget. Derefter aftales, at fremsende en begrundet ansøgning til bestyrelsen, som har den endelige afgørelse.

For at kunne undervise/instruere er det nødvendigt, at den enkelte instruktør har et overskud af teoretisk viden om rosport og færdigheder i rosporten.

 

Nedenstående krav skal opfyldes for tildeling af kursus:

 

 1. Ansøgningen om tilskud skal godkendes inden tilmelding.
 2. Klubben har behov for indholdet i det søgte kursus, hvorfor ansøgningen skal indeholde en kursusbeskrivelse.

 

  Kursusdeltageren skal bruge sin erhvervede viden til gavn for klubben.