Placering af kajakker

Placering af kajakker pr. 1. maj 2019

 

Start ved dør til omklædning, dernæst  ->  vest     / Port 1)          
Gr.6/K45 Trainer     Gr.8/K58 Supersonic Klubbens antikvitet  
B9 Menja   Gr.5/K59 Zedtech TCR Gr.5/K60 Zedtech TCR Training    
B11 Tahe Marine Lifestyle  Gr.5/K41 Tracer Gr.5/K42 Tracer Epoxy Gr.5/K44 Tracer    
B3 Marsvinet B5 Platex Sport   B7 Neumann B8 Neumann  
Gr.3/H29 Zegul Bara B13  Arrow Nuka GT PE B12 Arrow Nuka GT PE Gr.1/H14 Valley Aquanaut    
           
Start ved Port 1)  ->  vest     / Port 2)          
Gr.3/T27 Raptus Gr.3/T28 Raptus Gr.3/T23 Fenja Gr.3/T7 Fanger    
Gr.3/T31 Spica Gr.3/T33 Spica Gr.3/T37 Spica Gr.3/T39 Spica    
Gr. 2/T17 Coastrunner Gr. 2/T16 Coastrunner Gr.2/T21 Coastrunner Gr.4/T25 Zedtech TT    
Gr.1/T34 Coastline Gr.1/T35 Coastline Gr.1/T22 Coastline Gr.3/T32 Fenja 65    
Gr.2/H15 Valley Avocet Gr. 1/H20 Aquanaut Gr. 2/H7 Arrow Nuka Gr. 2/H26 Struer Sea Hunter    
           
Start ved Port 2)  ->  vest     / Port 3)          
Gr.1/T3 Tiki   Maria Høeg Larsen Carsten Müller    
Gr.4/T18 Maraton Master Gr.4/T67 Zedtech Alito Per Christensen Gr.4/T38 Escape    
Lone Dorthe Hansen Sanne Dalgaard Erling Sevald Gr.4/T9 Maraton Exp.    
Inger Berg Nina Stentebjerg-Hansen Bente Sevald Gr.4/T24 Thorn    
Gr. 2/H27 Arrow Nuka Uffe Hansen Gr.3/T20 Fixfax Helle Juul Rasmussen    
           
Start ved Port 3)  ->  vest     / Port 4 ) ende gavl ved værksted          
Frederik Laursen Brian Steensen Dorte Kjær Kirsten Søfelde    
Finn Pedersen Erna Søe Jens Poulsen Arnbjørn Jens Jørgensen    
Andreas Holm Kirsten Lørup Helle Bertram Jens Anton Mogensen    
Marianne Berthing Karin Bakke Jensen Torben Pouplier Vibeke Benedictsen-Nislev    
Jytte Eckhardt Janne Nytofte Henningsen Dorte Holmsted Jensen Elise Schack    
           
Start ved Port 4 )  ->  vest     / Port 5 ) vestligste ende gavl          
Gr.3/T61 Tirana To'er Gr.1/H9 Necky Looksha T63 Børne to'er T62 Børne to'er Bente Bondebjerg Dorthe Olbæk
H25 Hybrid Gr.5/K66 Zedtech TT2 Gr.3/H21 Tahe Greenlander T H5 SurfSki    John Kjær Andersen Lene Falk Christensen
Gr.4/H17 Point 65XP Gr.2/H16 Skim Kayaks Dex Gr. 4/H8 Tahe Greenlander TC Gr. 4/H23 Tahe Greenlander TC Ulrik Kieler Pedersen Leif Juhl
Gr.1/H22 P&H Scorpio (Sydbank) Gr.2/H12 Explora GR. 4/H13 Point 65 Gr.2/H18 Point 65 Whisky Grethe Rueløkke Annie Juhl
Gr.2/H28 Zegul Nuka Gr.2/H30 Kayman Smuggler Gr. 2/H6 Arrow Play Gr.2/H11 Ventura Ole Larsen Poul Hansen
Klik og redigér. Indsæt din tekst her....

 

Placering 1. marts 2017 - 28. februar 2018

 

Start ved dør til omklædning, dernæst  ->  vest     / Port 1)

Gr.6/K45 Trainer Gr.7/K55 Raxor Gr.7/K56 Joker Gr.8/K58 Supersonic Klubbens antikvitet
B9 Menja Gr.5/K43 Tracer Gr.5/K59 Zedtech TCR Gr.5/K60 Zedtech TCR Training  
Gr.5/K40 Tracer Gr.5/K41 Tracer Gr.5/K42 Tracer Epoxy Gr.5/K44 Tracer  
B3 Marsvinet B5 Platex Sport B6 Delfinen Minisonic B7 Neumann B8 Neumann
Gr.3/H29 Zegul Bara
Gr.1/H9 Necky Looksha Gr.1/H10 Necky Looksha Gr.1/H14 Valley Aquanaut  

 

Start ved Port 1)  ->  vest     / Port 2)

Gr.3/T27 Raptus Gr.3/T28 Raptus Gr.3/T23 Fenja Gr.3/T7 Fanger
Gr.3/T31 Spica Gr.3/T33 Spica Gr.3/T37 Spica Gr.3/T39 Spica
Gr. 2/T17 Coastrunner Gr. 2/T16 Coastrunner Gr.2/T21 Coastrunner Gr.4/T25 Zedtech TT
Gr.1/T34 Coastline Gr.1/T35 Coastline Gr.1/T22 Coastline Gr.3/T32 Fenja 65
Gr.2/H15 Valley Avocet Gr. 1/H20 Aquanaut Gr. 2/H7 Arrow Nuka Gr. 2/H26 Struer Sea Hunter

 

Start ved Port 2)  ->  vest     / Port 3)

Gr.1/T3 Tiki Gr.4/T19 Marathon Master Maria Høeg Larsen Carsten Müller
Gr.4/T18 Maraton Master Gr.4/T67 Zedtech Alito Per Christensen Gr.4/T38 Escape
Lone Dorthe Hansen Sanne Dalgaard Erling Sevald Gr.4/T9 Maraton Exp.
Inger Berg
Nina Stentebjerg-Hansen Bente Sevald Gr.4/T24 Thorn
Gr. 2/H27 Arrow Nuka Uffe Hansen Gr.3/T20 Fixfax Helle Juul Rasmussen

 

Start ved Port 3)  ->  vest     / Port 4 ) ende gavl ved værksted

Frederik Laursen Brian Steensen Dorte Kjær Kirsten Søfelde
Finn Pedersen Erna Søe Jens Poulsen Arnbjørn Jens Jørgensen
Andreas Holm Kirsten Lørup Helle Bertram Jens Anton Mogensen
Marianne Berthing Karin Bakke Jensen Torben Pouplier Vibeke Benedictsen-Nislev
Jytte Eckhardt Janne Nytofte Henningsen Dorte Holmsted Jensen Elise Schack

 

Start ved Port 4 )  ->  vest     / Port 5 ) vestligste ende gavl

Gr.3/T61 Tirana To'er Gr.2/H30 Kayman Smuggler T63 Børne to'er T62 Børne to'er Bente Bondebjerg Dorthe Olbæk
H25 Hybrid Gr.5/K66 Zedtech TT2 Gr.3/H21 Tahe Greenlander T H5 SurfSki    John Kjær Andersen Lene Falk Christensen
Gr.4/H17 Point 65XP Gr.2/H16 Skim Kayaks Dex Gr. 4/H8 Tahe Greenlander TC Gr. 4/H23 Tahe Greenlander TC Ulrik Kieler Pedersen Leif Juhl
Gr.4/H13 Point 65XP Gr.2/H12 Explora Gr.2/H18 Point 65 Whisky Gr.2/H19 Point 65 Whisky Grethe Rueløkke Annie Juhl
Gr.1/H22 P&H Scorpio (Sydbank) Gr.2/H28 Zegul Nuka Gr. 2/H6 Arrow Play Gr.2/H11 Ventura Ole Larsen

Poul Hansen

 

 Gr.4/H24 Inuk i værkstedet (midlertidigt!)