Placering af kajakker

Placering af kajakker pr. 12. maj 2022

Port 1          
SUP S5 + S6 K 58 Supersonic, gr K 59 Zedtech, TCR,gr 5 K 60 Zedtech TCR Training, gr5 T 31 Spica, gr 3  
B 3 Marsvinet B 5 Platex Sport B 7 Neumann K 45 Trainer,   gr 6 H 19 Point 65 wisky   
B 8 Neumann B 9 Menja T 2 Citius, gr 4 T 1 Spica, gr 3 K 44 Tracer, gr 5  
B10 Tahe Marine Lifestyle B 11 Tahe Marine Lifestyle H 12 Arrow Nuka GT H 28 Zegul Nuka, gr 2    
H 29 Zegul Bara H 3 Zegul Arrow Play LV H 4 Zegul Arrow Play MV rock solid H 14 Valley Aquanaut, gr 1    
           
Port 2          
T 16 Coastrunner gr 2 T 22 Coastliner, gr 1 T 27 Raptus, gr 3 T 17 Coastrunner, gr 2    
T 34 Coastliner, gr1 T 35 Coastliner gr 1 T 21 Coastrunner, gr 2 T 25 Zedtech TT, gr 4    
H 11 Arrow Nuka GT T 33 Spica, gr 3 T 37 Spica, gr 3  T 39 Spica, gr 3    
H 31 Point 65 Whisky Rocker H 32 Point 65 Whisky Rocker H 18 Point 65 Whisky H 26 Struer Sea Hunter gr 2    
H 15 Valley Avocet, gr 2 H 20 Aquanaut gr 1 H 7 Arrow Nuka gr 2 H 22 P&H Scorpio (Sydbank) gr1    
           
Port 3          
T 3 Tiki gr 1 Søren Dahl Jørgensen T 32 Fenja 65, gr 3 Carsten Müller    
H2 Aquarius Sea Lion LV T 67 Zedtech Alito gr 4 Per Christensen T 38 Escape, gr 4    
Lone Dorthe Hansen John Kjær Andersen Erling Sevald T 9 Maraton Explorer, gr 4    
Inger Berg Nina Stentebjerg-Hansen Bente Sevald T 24 Thorn, gr 4     
H 27 Arrow Nuka  gr 2 Uffe Hansen H1 Rebel Husky, gr 3  Helle Juul Rasmussen    
           
Port 4 - gavl værksted       Værksted  
Frederik Laursen Brian Steensen Cecilie Brandt Kirsten Søfelde SUP S1 SUP S2
Finn Pedersen Dorte Kjær Jens Poulsen Dorte Olbæk SUP S3 SUP S4
Andreas Holm Kirsten Lørup Helle Bertram Jens Anton Mogensen    
Marianne Berthing Karin Bakke Jensen Torben Pouplier Vibeke Benedictsen-Nislev    
Jytte Eckhardt Janne Nytofte Henningsen Dorte Holmsted Jensen Erna Søe    
           
Port 5 - ende gavl          
T 63 Børne to'er H 25 Hybrid T 60 Tirana To'er, gr 3 T 62 Børne to'er John Bondebjerg Klubbens antikvitet
H 9 Zegul Greenland T, gr 3 K 66 Zedtech TT2, gr 5 H 21 Tahe Greenlander T gr 3   V7 Epic Surfski Bente Bondebjerg Lene Falk Christensen
H 17 Point 65XP gr 4 H 16 Skim Kayaks Dex, gr 2 H 8 Tahe Greenlander TC, gr 4 H 23 Tahe Greenlander TC, gr 4 Ulrik Kieler Pedersen Leif Juhl
H 24 Zegul Greenlander GT V5 Epic Surfski H 33 Point 65 SeaCruiser H 13 Point 65 gr 4 Grethe Rueløkke Annie Juhl
H 5 Zegul Bara, gr 3 H 30 Kayman Smuggler, gr 2 H 6 Arrow Play gr 2 H 10 Necky Looksha, gr1 Ole Larsen Poul Hansen