PR- og sponsorudvalgets opgaver

Arbejdsgrundlag for PR og sponsorudvalget

Det er udvalgets overordnede formål dels at varetage Troense Kajakklubs PR og dels at skaffe økonomiske midler til klubben

 

Delmål for PR

  • Ud fra bestyrelsens beslutning om behov for PR at udfærdige annoncer, pressemeddelelser, plakater mv.
  • Tage initiativ til aktiviteter, der skaffer Troense Kajakklub positiv omtale eller omvendt at sørge for, at aktiviteter, der foregår i klubbens regi, får PR-mæssig opmærksomhed, hvis det findes hensigtsmæssigt. I begge tilfælde informeres bestyrelsen inden effektuering.

 

Delmål for sponsorering

  • Ud fra bestyrelsens beslutning om behov for midler at søge relevante fonde og sponsorater.
  • At sælge hjemmesidens reklameplads, udfærdige kontrakter og vedligeholde aftalerne.
  • Planlægge aktiviteter, der skaffer midler til Troense Kajakklub

 

Handleplan

  • Afholde min. 3 årlige møder. Årets sidste møde er et evalueringsmøde.
  • Udvalget besættes i forbindelse med standerstrygning.