Retningslinjer for ture i klubregi

Tur- og aktivitetsudvalget har udfærdiget disse retningsliner dels af sikkerhedsmæssige grunde, og dels fordi vi har haft flere konkrete hændelser, hvor evalueringerne har manifesteret sig i et behov for fastere rammer for afvikling af ture i klubregi. Det giver større sikkerhed både for arrangørerne og for deltagerne, som forhåbentlig derved kan føle sig trygge ved at tage med på klubbens ture. Dette gælder både gamle og nye roere.

Kaptajn på eget skib

Grundlæggende for enhver tur er, at den enkelte deltager er kaptajn på eget skib og dermed ansvarlig for egen sikkerhed; det være sig med hensyn til korrekt udstyr, tilstrækkelig og opdateret uddannelse samt udvisning af godt sømandskab i alle situationer. Den enkelte havkajakroer er dermed selv ansvarlig for, at vedkommendes ro-aktiviteter foregår forsvarligt og i overensstemmelse med vedkommendes påklædning, medbragte udstyr, evner og erfaring som roer. Turlederen kan udelukke en roer fra at deltage i turen, hvis erfaring eller udstyr ikke lever op til turens krav.

En del af fællesskabet eller ude på egen boldgade

Turlederens anvisninger før og under turen skal følges. Vi ror i samlet flok, således at der ikke er længere afstand mellem de enkelte roere, end at de kan høre og se roeren lige foran og lige bagved. På den måde er der kontakt fra bageste til forreste roer. Ror man længere væk, er man ikke længere en del af fællesskabet og er således at betragte som værende ude på egen boldgade. Ønsker en deltager at forlade turen, skal turlederen underrettes.

Turlederen kan ændre den planlagte rute eller afbryde turen, hvis forholdene tilsiger dette. Undervejs kan der være behov for, at nogle ror i forvejen, eller der kan åbnes for at nogle tager en afstikker, men kun efter aftale med turlederen. Det er ikke tilstrækkeligt blot at give besked til de nærmeste.

Niveauer

 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Min. forudsætninger

Grunduddannelse

Inkluderer turen kryds, skal du som min. mestre makkerredning

Frigivet

Mestre makker- og selvredning

100% selvhjulpen

Farvand

Så kystnært som muligt, evt. med mindre kryds.

Turen gennemføres ved vind op til 7 m/s.

Store kryds og åbent hav kan forekomme.

Turen gennemføres ved vind op til 12 m/s.

Længde

Max. 15 km

Max. 30 km

30+

 

Turledermanual

Når turen slås op, beskrives følgende:

 1. Niveau
 2. Hvor turen går hen
 3. Afgangstidspunkt og hjemkomst
 4. Hvor mange, der kan deltage
 5. Hvad man skal medbringe
 6. Transport
 7. Tilmelding – hvor, hvornår, frister
 8. Formøde
 9. Navn på arrangører med kontaktoplysninger

Formøde, hvis der er behov

Er en deltager forhindret, må vedkommende aftale med en anden deltager, som kan varetage hans/hendes interesser og videreformidle de nødvendige informationer. Det skal du ikke påtage dig som arrangør.

 • Transportlogistik, trailer, fordeling i biler
 • Pakkeliste og tips ift. den konkrete tur
 • Hvad er vi fælles om? Kage, mad, drikkevarer etc.
 • Husk at minde om de individuelle opladningsbehov i form af müslibarer, nødder, lakrids, chokolade

Samling før afgang

Turlederen informerer inden afgang deltagerne om rute, varighed og opmærksomhedskrævende elementer samt gennemgår gruppens kompetencer ud fra nedenstående punkter:

Risikovurdering

 1. Vejret
  1. Udvikling til det bedre eller det værre
  2. Vind, fra- og pålandsvind – betydning
  3. Regn og sol, beskyttelse og psykologisk påvirkning
  4. Sigtbarhed
 2. Landskabet
  1. Hvor er vi?
  2. Hvad kommer vi forbi?
  3. Hvor kan vi komme i land?
 3. Vandet
  1. Temperatur
  2. Bølger og strøm
  3. Trafik og bøjer
 4. Gruppen
  1. Kompetencer
  2. Kræfter og udholdenhed – ”manden med træktovet”
  3. Mentale tilstand
  4. Fysiske tilstand herunder behov for mad og pauser
  5. Udstyr så som trækliner, paddlefloats , ekstra pagajer, førstehjælpskit, tilgængelig telefon mv.

Derefter udmeldes følgende:

Vi er på en fælles tur, og alle bidrager med de kompetencer de har – både ift. ovenstående og ift. kendskab til vejr, vind, fugle, fisk, planter osv.

Indholdet fra afsnittet ”En del af fællesskaber eller ude på egen boldgade” ridses op, så alle er klar over konditionerne for den fælles tur. Turlederen udpeger derefter hvem, der ror forrest (A), bagest (B) og på fløjen (C). Nye udpeges evt. efter hver gå-i-land-pause.

Pauser på vandet

Vi holder jævnligt pauser – min. hver halve time, hvor vi samler gruppen. Det foregår sådan, at turlederen og A signalerer pause ved at holde deres pagaj lodret og derefter ligge stille. De bageste fortsætter med at ro, til de når op til A. Alle holder pause. Turlederen sætter ikke i gang igen, før de bageste har tilkendegivet, at de er klar til at ro videre. Turlederen kan evt. bede bagtroppen om at ro forrest sammen med A – eller omvendt bede fortroppen om at ro bagest sammen med B.

Pauser på land

Distancen mellem gå-i-land-pauserne meldes ud og må højest overskrides med 1-2 km med henblik på at finde det bedst egnede sted. Det har stor betydning psykologisk, at dette overholdes.

Når vi starter efter gå-i-land-pauserne, er der ingen der ror, før alle er på vandet. Ingen stress med at komme på vandet, og ingen skal forlods være bagefter.

Før udfordrende strækninger

Risikovurderingen gennemgås enten på land, eller ved at gruppen danner flåde. Gruppens kompetencer klarlægges evt. i form at udmeldinger om, hvorvidt man er i rød, gul eller grøn zone. De røde placeres centralt og gruppen ror så samlet, som muligt – eller i det mindste to og to (ikke to af samme farve). Er der for mange i den røde zone, ror vi ikke.

Opvarmning

For at mindske risikoen for skader og for evt. at få varmen, laver vi opvarmning.

Opdateret d. 22.5.2017 /Marianne