Sikkerhedsregler for ungeholdet

Dansk Kano- og Kajakklubs sikkerhedsregler følges. Derudover gælder for Troense Kajaklubs ungeholds roning i tur og polo-kajakker følgende regler:

Under roning på ungeholdet gælder at:

De første gange i sæsonen ros der overvejende på lavt vand, dvs. hvor børn og voksne kan bunde. En instruktør vurderer, hvornår rofærdigheder og balance er godt nok til dybere farvand.

De første gange i sæsonen er der min. 1 instruktør pr. 3 unge, resten af sæsonen skal der minimum være 1 instruktør pr. 4 roere.

For at få rotilladelse til at ro uden for ungeholdet skal roeren opfylde følgende:

 • Være fyldt 13 år.
 • Minimum et års erfaring i klubben.
 • Have roet 250 km. (Vinterroning 500 km).
 • Kunne svømme 600 m.
 • Vælte i kajak med dækken på.
 • Entre en kajak - med hjælp fra makker.
 • Bjærge en kajak 25 m med rotøj på.
 • Altid bære redningsvest.
 • Have skiftetøj med i kajakken.
 • Tildelt et roområde.
 • Rotilladelse gives til en specifik kajak type.
 • Aldrig ro alene - mindst 2 ungdomsroere.
 • En instruktør skal vurdere om man er egnet.
 • Forældre/værge skal underskrive en roaftale.

Specielt for unge, der optages via familiemedlemsskab gælder det, at ror de unge sammen med forældrene, er det på forældrenes ansvar.
Hvis de skal ro uden forældrene, skal de have rotilladelse, som kan gives på ungeholdet.