Sikkerhedsregler for voksne

Er gældende for al aktivitet i klubregi og/eller, når man benytter klubbens materiel og/eller ror ud fra klubbens faciliteter.

Selvstændige ture i egen kajak, alene eller sammen med andre kajakroere, er ikke at betragte som klubroning. Her gælder alene eget ansvar for materiel og sikkerhed samt Søfartsstyrelsens bestemmelser angivet i Søsportens Sikkerhedsråd (www.soesport.dk)

Dansk Kano- og Kajakforbunds sikkerhedsregler skal følges, derudover gælder for Troense Kajakklub følgende regler for tur- og havkajakker:

 

Hovedprincip

Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilken roningen skal foregår.

Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

Der opfordres til minimum 1 x årligt at afprøve solo- og makkerredning på åbent vand og i forskelligt slags vejr

§ 1 Alle medlemmer skal medbringe en CE- mærket (typegodkendt)  svømme- eller redningsvest samt medbringe spraydeck i kajakken.

Vesten skal bæres af:

 •    børn og unge under 14 hele året
 •    ikke-frigivne roere hele året
 •    alle roere i vinterhalvåret, dvs når vandtemperaturen er under 8 grader

Der skal altid være fastspændt et øseredskab i turkajakker. 

§ 2 Defekt materiel må ikke benyttes.

§ 3 For myndige personer gælder følgende regler for at få rotilladelse:

 • Man skal kunne svømme 600 m .
 • Man skal have gennemgået klubbens grunduddannelse eller introduktionsforløb.
 • Et turkajak-instruktionskursus giver ikke ret til at ro i havkajak.
 • Et havkajak-instruktionskursus giver ikke ret til at ro i turkajak.
 • Man skal kunne bjærge sig selv i land ved kæntring, og som minimum kunne entre med makkerhjælp.
 • Efter gennemført grunduddannelse må man ro med makker i begrænset roområde (Mak-Begr).

Begrænset roområde

 Der er oprettet følgende kategorier med forkortelser i Rokort.dk:

Passiv uden ro-ret - Passiv
Med makker i begrænset område - Mak-Begr
Uden makker i begrænset område - Fri-Begr
Frironingstilladelse sommer - Fri
Vinterrotilladelse med makker -VinM
Vinterrotilladelse alene - VinA

Der skal laves en aftale med instruktør om, hvilken kajaktype man må benytte. (Skrives ind i Rokort.dk).

 • Har et medlem roet mere end 100 km, kan der gives tilladelse til at ro uden makker (Fri-Begr). Tilladelsen gives efter en individuel vurdering af en instruktør.
 • For at få frit roområde (hvad vi også kalder FRIGIVET) gælder, at man har roet min. 400 km. (Fri). Det op til en af klubbens instruktører at vurdere, om den enkelte roer kan få fri rotilladelse.

§ 4 Ror man to eller flere sammen gælder roreglerne for den mest erfarne, og vedkommende er ansvarlig.

§ 5 Medlemmer skal selv sørge for at få opdateret sine roaftaler.

§ 6 Medlemmer under 18 år kan i specielle tilfælde opnå rotilladelse efter aftale med instruktør og forældre.

Regler for overgang fra hav- til turkajak og omvendt

Et medlem, der ønsker ro-ret til anden kajaktype, henvender sig til en instruktør. Denne sørger for at følgende gennemgås:

 • Praktisk roning med fokus på teknik og balance
 • Materialekendskab
 • Kæntring med spraydeck
 • Lægge til og fra kyst
 • Instruktøren laver ny roaftale

Regler for vinterroning

Gældende i den periode, hvor vandtemperaturen er under 8 grader. (Her er det den oficelle måling i Smørmosen, der er vores ledetråd).

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici: Vandtemperatuer, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v, således at der ro's, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Der opfordres kraftigt til at gennemføre entringsøvelse før vinterroning. Vi tilbyder tilsyn/hjælp med entringerne i koldt vand og undervisning/oplysning i hypotermi i november/december.

Bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmøde 24 januar 2019, at der ved henholdsvis 400 km, skal fremvises makkerredning og ved 1000 km en egenredning.

§ 1 Tilladelse til at ro med makker, samt ved fremvisning af makkerredning kan gives til personer, der har roet min. 400 km (VinM)

§ 2 Tilladelse til at ro alene, samt ved fremvisning af egenroning kan gives til medlemmer, der har roet min. 1000 km(VinA)

§ 3 Aftale om vinterroning indgås mellem roeren og en af de instruktører, der giver roaftaler og skrives i Rokort.dk.

§ 4 Ikke myndige medlemmer skal have tilladelse af forældre og bestyrelse, hvis de vil ro om vinteren

§ 5 Man skal ro så tæt ved land som muligt. 

§ 6 Redningsvest skal bæres

§ 7 Skiftetøj skal medbringes i kajakken

§ 8 Spraydeck skal anvendes

Det er bestyrelsens holdning, at det er tilrådeligt at bære våddragt eller endnu bedre: tørdragt.

Afvigelse fra klubbens vinterregler kan kun ske efter aftale med bestyrelsen f.eks. ved havneræs eller lign. arrangementer.

Vær opmærksom på nedenstående, inden du ror ud:

 • Husker du at tjekke vejrmeldingen?
 • Hvad har du med af sikkerhedsudstyr? (telefon, paddle float, ekstra pagaj, ekstra tøj, osv.)
 • Har du erfaring nok med at ro i strøm og trafik?
 • Hvor sikker er din makkerredning og hvornår har du lavet en sidst? Husk at andre kan være afhængige af DIN hjælp.
 • Hvis du vælger at ro alene og hvor du ikke kan bunde. Hvor sikker er din selvredning så og hvornår har du lavet en sidst?
 • Hvor langt kan du svømme med din kajak, hvis du vælter og ikke selv kan komme op?
 • Er du bekendt med kroppens reaktioner ved nedkøling? Har du beklædning og udstyr der er egnet til vinterroning?

Links

Der findes meget tilgængeligt litteratur på nettet. Skagen Havkajak f.eks har et udmærket materiale, som kan hentes her.

Her er linket til "Beyond Cold Water Boot Camp USA - Thermal Protection Test"

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 11.11.14. Opdateret med kort over begrænset roområde og Rokort-forkortelser 29.6.2015.

Opdateret 3.8.2017 /MB - Roaftaler registreres nu kun i Rokort.