Tilskud og kørsel

Tilskud til kørsel i klubregi efter følgende regler:

Der ydes kørselstilskud til klubmedlemmer, hjælpere og til kørsel af materiel ved konkurrencer, stævner samt træningssamlinger inden for fastlagt budget.

Der ydes kørselstilskud til kreds- og forbundsmøder og konferencer. Tilskud efter klubtarif.

Der ydes kørselstilskud til medlemmer, som deltager i kurser bevilget af bestyrelsen. Tilskud efter klubtarif.

Der kan ansøges om tilskud til kurser, konferencer og lignende, hvor menige medlemmer repræsenterer klubben og følgelig afrapporterer til bestyrelsen. Til information har bestyrelsen tidligere imødekommet en ansøgning til deltagelse i DKF's miljøtræf med dækning af havdelen af transportudgiften efter klubtariffen.

Kørselsskema skal udfyldes. Få det udleveret af formanden for det udvalg, aktiviteten hidrører eller hent det her.

Der ydes ikke kørselstilskud til diverse klubture. Transportudgiften til disse afholdes af de deltagende medlemmer og afregnes efter klubtarif.

 

Klubtarif gældende fra 9. februar 2016:

Bil

  3,00 kr. pr. km.

Bil med kajakker på taget    

  3,50 kr. pr. km.

Bil + trailer

  4,50 kr. pr. km.

 

Startpenge og tilskud ved konkurrencer og stævner efter følgende regler:

Børne- og ungdomsudvalget disponerer årligt over 5.000 kr., som anvendes efter udvalgets vurdering ved f.eks.:

  1. træningsaftener i Troense
  2. ungdomssamlinger
  3. DM/FM
  4. Polo

(Beløbet kan anvendes til startpenge, kørselstilskud og forplejning).

 

Kørselsskema

Kørselsskema

Klik og forstør skemaet, som illustrerer, hvad det koster pr. km., når man er 2, 3, 4 ... 39, 40, der tager på tur og bruger private biler, biler med kajakker på taget og/eller klubbens trailere. Der er kalkuleret med op til 5 i hver bil.

Skemaet illustrerer, at lige så snart man er 5 eller mere end 8, så koster det 1 kr. eller derunder pr. deltager pr. km.

20 er det mest optimale deltagerantal. Der koster det kun 0,85 kr. pr. delt

 

Opdateret 10.2.16