Tur- og aktivitetsudvalgets opgaver

Arbejdsgrundlag for Tur- og aktivitetsudvalget 

Udvalget besættes i forbindelse med standerstrygningen.

Formanden er sædvanligvis født medlem af klubbens bestyrelse og udpeges af udvalgets medlemmer i lige år. I flg. vedtægterne kan der også vælges en anden repræsentant til bestyrelsen.

Hvert år udpeges et udvalgsmedlem til næstformand, der deltager i bestyrelsesmøder, når formanden er forhindret.

Hvert år i januar måned indkalder formanden udvalget til møde med det formål at fastlægge tid og sted for de arrangementer, som skal finde sted i den kommende sæson.

Der udarbejdes en planlægningskalender, som offentliggøres på hjemmesiden.

Udvalget fordeler årets arrangementer og aktivteter mellem sig, således at der for alle arrangementer og aktiviter er mindst 2 personer, der er ansvarlige. Enkelte arrangementer kræver flere medlemmers deltagelse som f.eks. Tour de Thurø.

Ansvaret i forbindelse med de enkelte arrangementer/aktiviteter drejer sig typisk om

 • Opslag af Aktiviteten
 • Håndtering af tilmeldinger
 • Reservering af lokale, campingplads el. hytte.
 • Indkøb af mad og drikkevarer.
 • Oprydning og rengøring.
 • Arrangere transport af deltagere og kajakker.
 • Træffe aftaler og sende indbydelse med tilmeldingsliste til andre klubber ved fællesarrangementer (f.eks. Tour de Thurø)

 Det er udvalgsformandens opgave at

 • udarbejde til generalforsamling en skriftlig beretning med en kort omtale af de arrangementer, der har fundet sted i løbet af sæsonen i udvalgets regi.
 • orientere bestyrelsen løbende om udvalgets aktiviteter, dispositioner og behov.
 • udarbejde til bestyrelsen et budget for den kommende sæson. Bestyrelsen skal godkende udgifter udover det budgetterede.

Udvalget samarbejder med andre udvalg.

 

Faste årlige arrangementer i tur/aktivitetsudvalget

 • Standerhejsning
 • Tour de Thurø
 • Weekendture
 • Tåsinge rundt i etaper
 • Å-tur
 • Standerstrygning
 • Julearrangement

Opdateret 13.2.2017 /mb