Genåbning – klubaftener 😊

8. juni 2020 18:22 , af Jens Mogensen

Vi har vurderet, at vi nu igen kan holde klubaftener om tirsdagen. Der er kaffe/te og brød som tidligere år kl. ca. 20.30. I det omfang vi kan være udenfor er det at foretrække. Vi foreslår at en person skærer brødet (afsprittede hænder). Kaffe, te, krus og knive samt smør, marmelade og ost stilles frem. Anvend håndsprit! Undgå kø – hold afstand.

Der afgang på forskellige tidspunkter. Langtur med indlagt pause til at fortære madpakken, har afgang kl. 17.00 fra broen. Sædvanligvis er der en afgang kl 18, hvis man ror uden madpakke og afgang kl. 19 for kaproere.  Alle tilstræber at være hjemme igen nogenlunde samtidigt omkring 20.30.

Forsamlingsforbuddet er blevet lempet således at vi nu må være maksimalt 50 personer i en gruppe og der er kommet nye retningslinjer for genåbning af indendørs foreningsliv.

Vi må maksimalt må være 6 personer i Pilehuset samtidigt, svarende til 1 person pr. 4 m2 gulvareal.  I Bådelaugets klubhus, hvor vi i det væsentlige sidder ned, må vi maks. være ca. 45 personer, svarende til for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal.

Vi har fortsat et fælles ansvar for at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at vi sikrer afstand mellem hinanden og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales det at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fx fysisk anstrengelse, sang m.v.

Derudover forudsættes, at den nødvendige rengøring er tilstede. Dette er en fælles opgave for os alle. Denne rengøring omfatter: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer eks. dørhåndtag og mus. Skraldespande tømmes, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber. Der er vand og flydende rengøringsmiddel og håndsprit tilgængeligt.

Personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 skal udvise stor forsigtighed i klubben og ved mødet med øvrige medlemmer.

Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, såfremt man får symptomer.

Vi ses til klubaften 😊