Hilse på dag.

28. april 2019 13:32 , af Lone Hansen

De 3 roklubber i Svendborg – Troense Kajakklub, Svendborg Roklub og Svendborg Kajaklub – deler sammen med mange andre vandelskere glæden ved at ro på Svendborg Sund og hele Øhavet omkring os. Ofte vinker vi forlæns- og baglænsroere til hinanden på vandet.

Lørdag d. 22. juni vil vi gøre mere end at vinke. Vi vil nemlig besøge hinandens klubber, høre om hvornår og hvordan klubberne blev etableret, spise sammen og prøve hinandens både.

Dagens program ser overordnet således ud:

Kl. 9 mødes vi i Troense Kajaklub til morgenmad.

Kl. 11 afgang til Svendborg Roklub, hvor medbragte madpakker nydes.

Kl. 13 afgang til Svendborg Kajaklub, hvor kaffen og kagen indtages.

Tanken er, at vi ror rundt i en trekant og besøger hinandens klubber. De enkelte klubber står for arrangementet og underholdningen i de timer, hvor klubben gæstes.

Tilmelding på ROKORT.

Yderligere info kan læses via vedhæftede dokument.

 

Med venlig kajakhilsen

Karin Bakke Jensen, Lene Falk Christensen

 

Vedhæftede filer