Indkaldelse til generalforsamling den 10. marts kl. 19

11. februar 2020 13:10 , af Jens Mogensen

 Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
  6. Godkendelse af udvalgsudpegede bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisorer.
  8. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden offentliggøres via hjemmesiden, maillisten og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sted: Bådelaugets Klubhus, Landingen 4.

 

Bemærk endvidere, at der er referater for møder i udvalgene og bestyrelsen. Referaterne finder du i medlemsmenuen under møder.