Ka´Byt - For dig med en kajakplads i TK.

29. juni 2020 15:45 , af Lone Hansen

Bestyrelsen vil gerne understøtte alle medlemmers mulighed for at komme nemt på vandet hele året - også de som har en kajak liggende på øverste hylde, og som kan have svært ved at få kajakken på vandet ved egen hjælp.

Derfor vil vi med dette initiativ opfordre alle med en kajakplads via den nyoprettede Facebook gruppe "Ka´Byt", at tilbyde at bytte plads når det er muligt – fx. under ferie, ved evt. sygdom/skader, eller i perioder hvor du ikke roer og fx. i vintersæsonen, hvor vi af erfaring ved, at en del medlemmer ikke er aktive på vandet.

Vi håber også med dette initiativ, at det bliver nemmere og mere enkelt og legalt løbende at bytte pladser indbyrdes og periodevis. Vi har derfor oprettet undergruppen "Ka´Byt"til medlemmer med en kajakplads. Eller en som er på venteliste til en kajakplads, som for en periode kan få gavn og glæde af en midlertidig plads, også selvom det er på øverste hylde.

Tanken er derfor en dynamisk gruppe, hvor medlemmer indbyrdes tilbyder-, efterlyser og aftaler kortere og længerevarende bytning af kajakpladser. Vi vil gerne understrege at man ikke kan miste sin kajakplads, selvom man midlertidig bytter J.

Du finder den lukkede gruppe på Facebook: "Ka´Byt" og vi håber at der er stor opbakning til den blandt de pt. 46 medlemmer som lige nu har en kajakplads/ventelisteplads. Herudover arbejder bestyrelsen forsat med oplægget fra seneste generalforsamling ift. regler om opbevaring af private kajakker, herunder fordelingen af pladser.

"Ka´Byt" ordningen blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde for et år til en start, med efterfølgende evaluering.

Til en start er det alle de 46 medlemmer der har en kajakplads, eller som står på venteliste der er inviteret som medlemmer af "Ka´Byt"

De bedste kajakhilsner fra bestyrelsen.