Baderegler

Baderegler for ungeholdet i Troense Kajakklub

  • Når vi ror til Valdemarslot, Vindebyøre eller Christiansminde kan de unge bade under opsyn af instruktører.
  • Badning fra isætningsbroen i kajakklubben kan foregå efter roning under opsyn fra instruktørerne.
  • Badning fra "Helgebroen" er ikke tilladt i klubregi, og der er ikke opsyn fra instruktørerne.