Børneattester

1. juli 2005 blev det et lovmæssigt krav til alle klubber, at indhente børneattest på de trænere, instruktører og holdledere som har med børn under 15 år at gøre.

Loven er lavet for at forhindre, at personer, der tidligere har været straffet for bl.a. incest og besiddelse af børnepornografi, bliver tilknyttet børne- og ungdomsarbejdet i klubberne.

Loven omfatter trænere og instruktører "ansat" efter denne dato, og alle idrætsforeninger, som er medlem af DIF, DGI, DDS (de danske skytte foreninger) samt DFIF(firmaidrætsforbundet) er omfattet af loven.
I praksis vil det, for kajakklubbens vedkommende sige, at der skal indhentes børneattester på alle personer over 15 år som tilknyttes børne- eller ungdomsholdene som træner eller instruktør.
Indhentning af børneattester er noget klubben sørger for, men der skal gives tilladelse af pågældende person. Hvis ikke man giver tilladelse kan man ikke virke som træner eller instruktør i klubben.

Undtagelse: Forældre eller andre hjælpere som fx kører børne- og ungdomsroere til stævner o.l. skal der ikke indhentes børneattester på. Heller ikke på forældre eller andre hjælpere som kortvarigt hjælper til ved stævner.

Der er indhentet børneattester på samtlige klubbens børne- og ungeinstruktører. Alle attester har kryds ud for: "Der findes ingen oplysninger jf. § 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister"